CORONA HELPDESK VOOR STATUSHOUDERS 

 

WIE ZIJN WIJ?

Corona Actiecomité Statushouders (CAS) is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die een telefonische Corona Helpdesk Statushouders zijn gestart om deze groep te woord te staan in hun eigen taal. Voor statushouders die de Nederlandse taal niet (goed) begrijpen is er veel onduidelijkheid. De Corona Helpdesk helpt statushouders met alle aan het Corona virus gerelateerde vragen. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over gezondheid, gezin, crisismaatregelen, (thuis) onderwijs of werk en inkomen. Maar ook over de bereikbaarheid van overheidsinstanties zoals de Sociale Dienst, IND en COA.

 

De Corona Helpdesk wordt bemand door (getrainde) vrijwilligers die allemaal vanuit huis werken. De vrijwilligers spreken Tigrinya en/of Arabisch; de twee meest voorkomende talen onder statushouders. Ze kunnen bij het beantwoorden van de vragen gebruik maken van een digitale kennisbank. Bij complexe vragen zijn er tweedelijns specialisten die ondersteuning bieden en mensen terug bellen.


 De Corona Helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 14.00 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer: 085-5808800

 

VOOR ORGANISATIES 

NRC.jpg
 

VOOR STATUSHOUDERS

 

NIEUWS & PUBLICATIES 

Mohammed Badran en Shatha Tamim uitleggen hoe de Corona Helpdesk werkt

 

NEEM CONTACT OP MET ONS!

 

©2020 by CAS.