top of page
Handreiking_Corona_Actiecomité_Statush

Handreiking Corona Actiecomit Statushouders:

Ondersteuning voor Nieuwkomers in Tijden van COVID-19

Op 26 maart 2020 werd de Corona Helpdesk voor statushouders gelanceerd. Een helpdesk bemand door 40 Arabisch of Tigrinya sprekende vrijwilligers die vragen van nieuwkomers over gevarieerde onderwerpen gerelateerd aan de coronacrisis beantwoorden en voorlichtingen geven. Met deze handreiking delen wij onze eerste inzichten die we hebben opgedaan in het voorlichten en ondersteunen van nieuwkomers tijdens de coronacrisis. Aanvullend doen we aanbevelingen aan professionals en beleidsmakers. Lees de handreiking hier: Ondersteuning voor Nieuwkomers in Tijden van COVID-19

On the 26th of March, 2020, the Corona Helpdesk for Newcomers was launched: a helpdesk staffed by 40 Arabic/Tigrinya speaking volunteers aiming to answer questions from newcomers on various topics related to the corona pandemic, and to provide further information. In this guide, we share our first insights gained through the support information we provided to newcomers during the corona pandemic. Additionally, we make a few recommendations to professionals and policy makers.

Download here the: Guidelines Corona Actiecomité Statushouders: ‘support for newcomers in times of COVID-19 "

bottom of page